Idre

Idresidan.

Jag (Bobo) föddes här 1969. Så denna bygd var mitt hem mina första 16 år i livet.