Inventering…

Den som inte har nog med arbete, fixar så att han får! Inventeringstorsdag!