Höstfredag.

Hösten är oåterkalleligen här och mina axlar närmar sig öronen, för att sedan långsamt sjunka till normal nivå runt april. Önskar nu mer än någonsin att jobbet hade haft en filial i södra Spanien.